خدمات HSE

امروزه اهمیت و جایگاه HSE در صنایع مختلف بر کسی پوشیده نیست، توجه روز افزون سازمان‌ها و واحدهای صنعتی به مباحث مرتبط با HSE، مشهود شدن کارایی و اثر بخشی نظام‌های مدیریتی مبتنی بر این موضوع، گسترش روز افزون قوانین ملی و بین المللی در زمینه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست همه و همه جایگاه HSE را به عنوان یکی از ارکان واحدهای عملیاتی و سازمانی بر همگان آشکار نموده است. باید توجه داشت این سیستم نیز با توجه به مختصات و ویژگی‌های خاص خود نیازمد تخصص و تجربه فراوان در طرح ریزی، پیاده سازی و اجراست و نباید از کنار این موضوع به سادگی گذشت. همچنین پیاده سازی این مفهوم خود مستلزم اجرای پروژه‌ها و مطالعات متعددی است و بام فرایند سیستم با تکیه بر سرمایه عظیم تجربه نیروی انسانی خود آمادگی دارد تا مشاور  و مجری امین شما در مسیر استقرار و نهادینه کردن این فرهنگ و دانش در سازمان شما باشد. خدمات شرکت بام فرایند سیستم در این حوزه شامل موارد زیر است: 

اسکرول به بالا