پروژه‌های مهندسی حریق

بام فرایند سیستم با مشارکت همکاران بین المللی و توان متخصصان داخلی اقدام به ارائه خدمات متنوع و تخصصی در حوزه مهندسی حریق نموده است. این مطالعات شامل مطالعات ارزیابی وضعیت موجود، طراحی سیستم های اعلام و اطفای حریق (اکتیو و پسیو)، نصب و اجرای سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و تامین کالای تخصصی است.

برخی از کارفرمایان:

اسکرول به بالا