مهندسی حریق

مهندسی حریق در فرایند ارتقای سطح ایمنی صنایع فرایندی و غیر فرایندی نقشی بی بدیل داشته و بر همین اساس یکی از وجوه مشترک در تمامی برنامه‌های مرتبط با ارتقای سطح ایمنی، برنامه ریزی برای تحقق اهداف این موضوع است. بر همین اساس و با توجه به درهم تنیدگی ذاتی این موضوع با موضوع مهندسی ایمنی و HSE، دپارتمان مهندسی حریق بام فرایند سیستم اقدام به ارائه خدمات مرتبط نموده است. در زیر رئوس خدمات قابل ارائه به صورت فهرست آورده شده است:

 

اسکرول به بالا