مهندسی محیط زیست و بهداشت حرفه ای

محیط زیست به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار یکی از کلید واژه‌های خدمات شرکت بام فرایند سیستم است. ابرچالش‌های زیست محیطی کشور موجب گردیده است ارائه خدمات تخصصی و بروز در حوزه مهندسی محیط زیست و ارائه راهکارهای اثر بخش در این حوزه به یکی از اولویت‌های ما تبدیل شود. استفاده از دانش و فناوری‌های بروز و معتبر بین المللی و ارائه راهکارهای مبتنی بر مولفه‌های بومی کشور در این حوزه سیاست اصلی بام فرایند سیستم است. ما اعتقاد داریم تلاش برای نگاهداشت و حفظ محیط زیست بیش از آنکه یک تخصص و حرفه برای ما باشد، وظیفه‌ای خطیر است و به عنوان بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی ما نیز محسوب می‌شود. برخی از خدماتی که بام فرایند سیستم در این حوزه ارائه میکند شامل موارد زیر است:


اسکرول به بالا