مطالعات PSSR

مطالعات بازنگری ایمنی پیش از راه اندازی به عنوان یکی از مطالعات بسیار کاربردی و مهم در حوزه مدیریت ایمنی فرایند در سال‌های اخیر به شکل ویژه‌ای در صنایع فرایند کشور مد نظر قرار گرفته است و الزامات حاکمیتی متعددی نیز در این خصوص وضع و ابلاغ گردیده است. همچنین این مطالعات به عنوان یکی از عناصر برنامه‌های مدیریت ایمنی فرایند (PSM) نیز در ارتقای سطح ایمنی فرایند تاسیسات فرایندی نقش بسزایی داراست. بام فرایند سیستم با تجربه اجرا و راهبری مطالعات متعدد PSSR به یکی از معدود مشاوران تخصصی حوزه ایمنی فرایند در این مطالعات آماده ارائه خدمات به کارفرمایان محترم است.

برخی از کارفرمایان:

اسکرول به بالا