مطالعات HAZOP

مطالعات  HAZOP‌به عنوان یکی از پرکاربردترین و پایه‌ای ترین مطالعات مهندسی ایمنی فرایند، سابقه‌ای طولانی درصنایع کشور داشته است و بام فرایند سیستم نیز با توجه به تجربیات ارزشمند خود در حوزه ایمنی فرایند اقدام به ارائه این خدمات نموده است. 

از وجوه تمایز مطالعات HAZOP صورت گرفته توسط این شرکت، تلاش برای اجرای مطالعات مطابق الزامات مرتبط با مدیریت ایمنی فرایند است به نحوی که نتایج این مطالعات بتواند به عنوان بخش مهمی از مطالعات عناصر PHA یا HIRA در پیشبرد برنامه PSM موثر واقع شود. 

تکمیل این مطالعات با مطالعات شناسایی تجهیزات حساس ایمنی (SCE)، مطالعات سطح یکپارچگی ایمنی (SIL) و مطالعات تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی (LOPA) از دیگر خدمات بام فرایند سیستم است.

برخی از کارفرمایان:

اسکرول به بالا