مطالعات مدیریت پسماند

مطالعات مدیریت پسماند به عنوان بخش مهمی از برنامه‌های مدیریت زیست محیطی در شرکت‌های صنعتی از الزامات قانونی در این خصوص محسوب می‌شود. بام فرایند سیستم با بهره‌گیری از متخصصین مجرب اقدام به ارايه خدمات مدیریت پسماند در صنایع مختلف نموده است. 

برخی از کارفرمایان:

اسکرول به بالا