مطالعات سیستم مدیریت HSE

مشاوره، استقرار، ممیزی و ارتقای سطح مدیریت HSE و عناصر این سیستم مدیریت بر مبنای مدل OGP و یا بر اساس رویکرد IMS یکی از خدمات شرکت بام فرایند سیستم است. توسعه این برنامه به شکل بومی و متناسب با نیاز سازمان‌ها با توجه به دامنه تخصص فنی بام فرایند سیستم در حوزه مهندسی ایمنی، مهندسی محیط زیست و مهندسی حریق موجب اطمینان از اثربخشی این خدمات است.

برخی از کارفرمایان:

اسکرول به بالا