مدیریت ایمنی فرایند

مدیریت ایمنی فرایند در حقیقت کلید واژه تحقق استمرار تولید و جلوگیری از بروز حوادث عمده فرایندی است که مدت‌هاست در کشورهای صاحب صنعت به عنوان یک الزام در صنایع فرآیندی محسوب می‏شود و در سال‏های اخیر در ایران نیز مورد توجه و تأکید مسئولین و کارشناسان قرار گرفته است.

بام فرایند سیستم با سابقه چشمگیر در پیاده سازی سیستم‌های مدیریتی و اجرای مطالعات ایمنی فرایند، با دارابودن هر دو مولفه لازم برای تحقق پیاده سازی این مدل در حال حاضر پیشروترین شرکت در ارائه خدمات مرتبط با مدیریت ایمنی فرایند در کشور است.

باید توجه داشت که با توجه به اینکه سابقه چندانی از پیاده سازی و استقرار این سیستم در کشور وجود ندارد، باید در توسعه این مفهوم از دانش و تجربیات موفق بین المللی بهره گرفت و در عین حال با توجه به ماهیت سیستم‌های مدیریتی که در بستر فرهنگی، اجتماعی و ادبیاتی هر محیط صنعتی باید باز تعریف شود، لازم است فرایند بومی سازی نیز به درستی مدنظر قرار گیرد.

بام فرایند سیستم در پروژه های متعدد در حوزه مدیریت ایمنی فرایند که این شرکت را به مرجع پیشرو این دسته مطالعات در کشور تبدیل کرده است با همکاری شرکای بین المللی و نیز با توجه به مفهوم بومی سازی، اقدام به ارائه خدمات به صنایع فرایندی کشور نموده است. بام فرایند سیستم در اجرای مطالعات مربوط به مدیریت ایمنی فرایند به عنوان یک شرکت صاحب سبک آماده ارائه خدمات به مجتمع های داخلی و خارجی است.

 عناوین خدمات قابل ارائه شرکت بام فرایند سیستم در این حوزه به شرح زیر است:


اسکرول به بالا