خدمات ما

مدیریت ایمنی فرایند

مدیریت ایمنی فرایند در حقیقت کلید واژه تحقق استمرار تولید و جلوگیری از بروز حوادث …

شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک

مطالعات ایمنی فرایند در واقع پی ریزی مجموعه اقدامات بعدی در مبحث مهندسی ایمنی است…

مهندس حریق

مهندسی حریق در فرایند ارتقای سطح ایمنی صنایع فرایندی و غیر فرایندی نقش…

خدمات HSE

: امروزه اهمیت و جایگاه HSE در صنایع مختلف بر کسی پوشیده نیست، توجه روز افزون ساز…

IRISK

دپارتمان خدمات فنی بیمه (IRISK) با هدف ارائه خدمات مربوط به مدیریت ریسک بیمه و در …

تامین کالا

در دنیای تخصصی صنعت امروز، تامین تجهیزات و کالاهای مورد نیاز هر بخش صنعتی نیازمند دانش…

خدمات آموزش و پشتیبانی

یکی از اصلی ترین ابزار  توسعه برنامه‌های ایمنی فرایند و HSE و گسترش …

مهندسی محیطزیست و بهداشت حرفه‌ای ​

محیط زیست به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار یکی از کلید واژه‌های خدمات شرکت… 

مدیریت یکپارچگی دارایی

نگهداشت صحیح و به موقع تجهیزات جهت کارکرد آن‌ها در زمان مقتضی از …

اعداد نمایانگر سابقه درخشان بام فرآیند سیستم است
دوره‌های آموزشی
0 +
کل پروژه‌ها
0 +
پروژه‌های فعال
0
اسکرول به بالا