تیم ما

مدیرعامل بام فرآیند سیستم
سید مجتبی ابطحی

کارشناس ارشد بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)

مدیر اجرائی
نوید حمیدپور

کارشناسی مهندسی شیمی

سرپرست ایمنی
ابوالفضل نوروزی

کارشناس ارشد بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)

سرپرس فنی بخش ریسک
محمدعلی علیکاهی

کارشناسی مهندسی شیمی

کارشناس
محمدسالار حسنی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کارشناس
کیمیا پورعبدالله

کارشناسی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

کارشناس​
نگین صالح‌پور

کارشناسی مهندسی شیمی بایوتکنولوژی

کارشناس
فاطمه نژد امیدواری پور

کارشناسی مهندسی ایمنی

کارشناس
سمیرا خدادادی

کارشناسی حقوق

سرپرست دپارتمان IRIK
محسن احمدپور

کارشناس ارشد بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)

اسکرول به بالا