توسعه طرح پیاده سازی مدیریت ایمنی فرایند (PSM Plan development)

بر اساس تجربیات حاصل از اجرای پروژه‌های متعدد مرتبط با ایمنی فرایند بام فرایند است معتقد است موفقیت در پیاده سازی برنامه‌های PSM نیازمند دارا بودن یک نقشه راه کلان در پیاده سازی PSM است که با یک برنامه دقیق و کامل برای هر عنصر مدیریت ایمنی فرایند پشتیبانی شود. در این خصوص لازم است کلیه رویه‌ها، ارتباطات بین عناصر، نیازمندی‌های نرم و سخت افزار و نیز پروژه‌های لازم برای استقرار مدیریت ایمنی فرایند در سازمان‌ها به شکل ویژه و بر اساس نتایج ارزیابی شکاف و با تلاش برای انطباق حداکثری با رویه‌های موجود و ایجاد کمترین تغییر ممکن در فرایندهای کاری هر سازمان، توسعه یابد.

 همچنین ایجاد ساختارهای مرتبط با هر عنصر و تشکیل کارگروه‌های تخصصی و نیز توسعه صلاحیت‌ها و توانمندی‌های سازمان در خصوص استقرار هریک از عناصر PSM از دیگر اهداف این پروژه‌ها خواهد بود.

 

 

برخی از کارفرمایان:

اسکرول به بالا