مديريت خوردگي مقوله‌اي است كه صنایع مختلف کشور بخصوص صنعت نفت و گاز كشور در اين مقطع زماني بدان نياز مبرم دارند. از آنجائيكه هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از خوردگي بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي عملياتي را به خود اختصاص مي‌دهد و با توجه به اینکه بسياري از واحدهاي توليدي صنعت نفت از جمله مجتمع‌هاي پتروشيميايي و پالايشگاهي به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند، كاهش هزينه‌هاي عملياتي اجتناب‌ناپذير است.
عليرغم تلاش ارزشمند مديران و كارشناسان خبره صنایع کشور و حل بسياري از مشكلات و گلوگاه‌هاي موجود به طور مستمر، همچنان شاهد وقوع حوادث بزرگ و كوچك، توقف‌هاي ناگهاني واحدهاي عملياتي ناشي از بروز نشتي در تجهيزات و يا فرسايش قطعات و ادوات فلزي مي‌باشيم.
خوشبختانه با تلاش جمعي، ظرف بيست و پنج سال اخير، دانش خوردگي در صنعت نفت نهادينه شده و بسياري از فناوري‌ها در جهت حفاظت از تأسيسات و در برابر خوردگي بكار گرفته شده است. عليهذا، عليرغم تمامي پيشرفت‌هاي صورت گرفته، رجاءواثق جود دارد كه صنعت نفت نيازمند استقرار نظام مديريت خوردگي است. تنها با استقرار نظام مديريت خوردگي مبتني بر يك ساختار سازماني مناسب، هدف‌گذاري مطلوب، اعمال روش‌هاي پايش و بازرسي بر مبناي ارزيابي و طبقه بندي ريسك، بانك اطلاعاتي جهت ذخيره‌سازي و تجزيه و تحليل داده‌ها و تعيين شاخص‌هاي عملكرد منطقي و دست‌يافتني، مديريت سازمان قادر خواهد بود تأثيرات كليه اقدامات حفاظتي و هزينه‌هاي مترتب با آن را در ارتقاء وضعيت خوردگي واحدهاي عملياتي به صورت كمي مشاهده نمايد.
بدون شك استقرار يك نظام مديريت خوردگي مطلوب و كارآمد در صنایع ازجمله صنعت نفت، موجب كاهش وقوع حوادث، آسيب‌هاي انساني و زيست‌محيطي، توقف‌هاي نابهنگام در توليد و صرفه جويي‌هاي قابل ملاحظه اقتصادي خواهد شد.
درهمین راستا کتابی باعنوان «مدیریت خوردگی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی» بعنوان اولین کتاب در این زمینه در کشور، توسط دکتر عماد رعایایی از متخصصین برجسته در این زمینه و عضو هیئت علمی شرکت بام فرایند سیستم و مهندس محمد حسن زاده از دپارتمان بازرسی فنی شرکت بام فرایند سیستم گردآوری شده است تا بعنوان نقشه راه نهادینه نمودن سیستم مدیریت خوردگی در صنایع کشور مورد استفاده قرار گیرد.
از این رو شرکت بام فرایند سیستم مفتخر خواهد بود بعنوان شرکتی پیشرو در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و فنی-مهندسی جهت استقرار نظام مدیریت خوردگی با صنایع مختلف همکاری نماید.
انتقادات و پیشنهادات شما مبنای تغییرات آینده ماست چرا که میخواهیم بهترین باشیم چون
"شما شایسته بهترین هستید"