حمایت از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی یکی از سیاست های بام فرایند سیستم است. گسترش روز افزون مباحث مربوط به مهندسی ایمنی و مهندسی HSE موجب می شود برای عقب نماندن از روند پرشتاب تولید علم توجه به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی یکی از اولویت های بام فرایند سیستم باشد.
ارائه دوره های کارآموزی، همراهی و کمک های مالی به پروژه های کارشناسی و کارشناسی ارشد، پشتیبانی فنی از ارائه و نگارش مقالات در زمینه HSE، اجرای مشترک پروژه های پژوهشی با دانشگاه های معتبر کشور از جمله برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی بام فرایند سیستم است.
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

برای اطلاع از جزییات فنی با ما تماس بگیرید.