"بام فرایند سیستم" با توجه به تعهد عمیق و مأموریت سازمانی خود مبنی بر گسترش علوم و مباحث تخصصی HSE و فرهنگ سازی ریشه ای در زمینه مباحث مربوطه اقدام به گرداوری دوره های مفید و متنوع HSE نموده است، هدف در درجه ی اول تمرکز بر دوره های اساسی و پایه بوده و همواره لزوم برخورداری از اساتید بنام و حرفه ای با تجربه تدریس در مراکز علمی و تجربه عملی مورد تأکید دپارتمان آموزشی این شرکت بوده است. باید به این نکته توجه داشت در کنار محتوای پیشنهادی یک دوره مهم ترین مطلب در موفقیت یک دوره، برخورداری از اساتید مجرب و حرفه ای است که اکثراَ مورد غفلت واقع می شود.
به منظور ایجاد بستر مناسب جهت ارائه آموزش های حرفه ای منطبق با آخرین تجربیات و یافته های بین المللی، بام فرایند سیستم اقدام به ایجاد شبکه ای از همکاران بین المللی به منظور ارائه کارگاه های آموزشی با کیفیت نموده است. در این بین همکاری با برگزار کننده دوره های رسمی NFPA در اروپا نیز یکی از برنامه های در حال اجرای بام فرایند سیستم است.
بر همین اساس این شرکت آمادگی برگزاری کلیه دوره های درخواستی به فارسی و انگلیسی و با بهره گیری از اساتید خارجی و یا داخلی را داراست، از دیگر امکانات دپارتمان آموزشی "بام فرایند سیستم" برگزاری دوره-های آموزش تخصصی و تورهای بازدید علمی در نقاط مختلف دنیاست، آموزش با استفاده از مجرب ترین اساتید بین المللی به زبان انگلیسی همراه با بازدید از سایت های صنعتی و عملیاتی در سطح دنیا و مشاهده عملیاتی و ملموس مباحث مطرح شده در دوره ها به صورت عینی از ویژگی این تورهاست.
کلیه دوره های آموزشی به دو شکل درون سازمانی( در محل شرکت ها و تأسیسات متقاضی) یا برون سازمانی (در نزدیک ترین محل مورد نظر "بام فرایند سیستم) قابل برگزاری است.