• slidebg1
  شما شایسته بهترین ها هستید
 • slidebg1
  هدف و مأموریت
  تلاش برای ارتقای سطح بهداشت، ایمنی و محیط زیست و فنون وابسته در صنایع کشور
  از طریق نگرشی عملیاتی، علمی، فنی و پژوهشی به مسئله ی اچ اس ای است
 • slidebg1
  بیانیه سازمانی
  معتقدیم ارتقای فرهنگ فخیم بهداشت، ایمنی و محیط زیست وظیفه ای است
  خطیر که مستلزم تلاشی جمعی، برنامه ریزی شده و هدفمند تمامی اعضای پیکره ی عظیم صنعت در این مرز و بوم است.
  تلاشی منطبق بر معیارهای علمی و فنی و مطابق با روند پرشتاب پیشرفت و توسعه در دنیای امروز.

بام فرایند سیستم

کلمه ی بام از یک سو در ادبیات فارسی به معنای فراز و بالا است و از سوی دیگر حروف ابتدایی کلمات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در کنار یکدیگر نیز واژه بام را شکل می‌دهند.

چرا بام فرایند سیستم؟

استفاده از متخصصین با تجربه کاری بالا و کار ازموده در صنایع مختلف و تلفیق تجربه با تحرک ، توان و انرژی نیروی جوان فنی.

همکاری علمی و نزدیک با شرکت ها و مؤسسات بهداشت، ایمنی و محیط زیست معتبر داخلی و بین المللی.

سعی در بومی سازی علوم مرتبط با میاحث HSE به منظور بالابردن میزان اثربخشی و تطبیق با شرایط فرهنگی و کاری کشور.

تمرکز بر تقویت بنیه‌ی علمی فعالیت ها و برخورداری از جدیدترین و بروزترین مفاهیم علمی از طریق ارتباطات داخلی و خارجی با مراکز آکادمیک و صنعتی.

اخبار